تاريخ : شنبه 29 تير 1392 | 20:04 | نویسنده : مهدی امینی
اگرمی خواهید به جنیان آزار برسانید کافیست بی پروا یک تشت آب جوش روی هرنقطه ی خانه تان بیندازید دراین صورت نوزادان ویاحتی خودجنی رنج کشیده وبه زودی سراغ شما می اید.........


.: :.