تعبیر خواب با دسته بندی حروف الفبایی ش

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

تعبیر خواب شگفتیها

در این پست از شگفتیها با شما دوستان گرامی همراه هستیم با تعبیر خواب ۱۸ مورد از موارد مهمی که با حرف «ش» شروع می شوند و در خواب زیاد دیده می شوند. لازم به توضیح است این مجموعه تعبیر خواب که در شگفتیها قرار داده شده است، متفاوت با تمام مجموعه های تعبیر خواب موجود در سایتهای فارسی بوده و خوابها و رویاها را از دیدگاه روانشناسی تفسیر و بررسی می کند.

تعبیر خواب شاخ

دیدن شاخ در خواب نشان دهنده نیروی جنسی و بدنی است. اگر شاخ بر روی سر حیوان نبود تعبیرش این است که شما برای کسب موقعیت برتر در زندگی تلاش می کنید، اما اگر شاخ حیوان را روی سرش دیدید نشاندهنده نیروی فکری شما است.

دیدن شاخ حیوانات در خواب نشانگر این است که شما خودتان را از دیگران برتر و بالاتر می دانید، ممکن است بخواهید به کسی صدمه بزنید، حس مالکیت زیادی دارید، از نظر جنسی تحریک شده اید، یا این که می خواهید از خود دفاع کنید.

***

تعبیر خواب شاگردی

اگر خواب دیدید که در جایی شاگردی می کنید، یعنی باید در زندگی کاری خود وقت بیشتری را به آموختن اختصاص دهید.

***

تعبیر خواب شکم

تعبیر خواب شکم این است که شما باید بیشتر به غرایزتان اعتماد کنید. دیدن شکم در خواب می تواند به این معنا هم باشد که شما از یک رنج عاطفی بهبود خواهید یافت.

***

تعبیر خواب شکستن

اگر در خواب دیدید چیزی را می شکنید، تعبیرش این است که در آینده نزدیک تغییراتی در زندگی تان پیش خواهد آمد. تعبیر دیگر شکستن اشیا در خواب می تواند از دست دادن یا فقدان چیزی در زندگی باشد.

***

تعبیر خواب شکسته

اگر در خواب ببینید چیزی شکسته است، یعنی شما در بیداری خود با احساسات استرس، آسیب، یا فقدان رو به رو هستید. اگر آنچه که شکسته برای کسی که خواب را دیده عزیز باشد، یعنی باید تغییراتی در زندگی خواب بیننده صورت پذیرد. او باید چیزی را رها کند و یا گذشته را فراموش کند.

اگر در خواب دیدید چیزی را می شکنید یعنی تغییراتی در حال رخ دادن است و شما باید مسیر زندگی تان را تغییر دهید. تعبیر دیگر خواب شکستن اجسام این است که شما باید کمی استراحت کنید یا این که شما با مشکلات مالی دست به گریبان هستید.

تعبیر خواب استخوان های تکه تکه شده، کشف نقاط ضعف در اندیشه و برنامه های زندگی است. دیدن خواب پنجره شکسته نشانگر آسیب پذیر بودن، انتظارات برآورده نشده، و عهدهای وفا نشده است. همچنین، تعبیر خواب پنجره شکسته می تواند این باشد که شما دیدگاه غلطی نسبت به زندگی دارید.

اگر در خواب دیدید دارید پنجره شکسته را تعمیر یا تعویض می کنید تعبیرش این است که شما در زندگی واقعی می کوشید نظرتان نسبت به زندگی را از نو ارزیابی کنید یا این که نسبت به جنبه ای از زندگی خود تردید دارید و درباره آن تجدید نظر کرده اید.

***

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر، توانایی قبول مسئولیت های سنگین است. همچنین، دیدن خواب شتر نشان می دهد باز زیادی بر دوش شماست. تعبیر سوم خواب شتر این است که اتفاق خوبی در زندگی تان خواهد افتاد.

***

تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع این است که شما سعی دارید درک کامل و عمیقی از یک موضوع به دست آورید. روشن کردن شمع در خواب به معنای خواستن یا امید داشتن به چیزی است که شما به آن نیاز دارید. همچنین، شمع در خواب نمادی است از دانش نامکشوف.

***

تعبیر خواب شطرنج

اگر در خواب دیدید دارید شطرنج بازی می کنید، تعبیرش به خطر افتادن سلامتی یا داشتن دوستان پوچ و ناخوشایند است. تعبیر دیگر خواب شطرنج این است که شما باید در مورد جنبه خاصی از زندگی تان با استراتژی و برنامه ریزی بیشتری عمل کنید. تعبیر خواب شکست خوردن در بازی شطرنج این است که شما در کارهایی که انجام می دهید شکست خواهید خورد. اما اگر بازی را ببرید، یعنی بر مشکلی فائق خواهید آمد.

***

تعبیر خواب شکلات

دیدن شکلات در خواب نشان می دهد شما برای عزیزان تان خیلی زحمت می کشید تا خواسته هایشان را برآورده کنید. نوشیدن شکلات مایع در خواب نشان می دهد که به زودی به موفقیت های بزرگی دست خواهید یافت.

***

تعبیر خواب شانه

دیدن شانه در خواب نشان می دهد شما فرد به فرد کمرو و خجالتی تبدیل شده اید. تعبیر دیگر خواب شانه این است که باید امور زندگی تان را بیشتر سر و سامان بدهید و به آن ها نظم ببخشید.

***

تعبیر خواب شکست خوردن

تعبیر خواب شکست خوردن این است که شما احساس می کنید اوضاع به نفع تان نیست، یا از غلبه بر مشکلی در زندگی تان عاجز مانده اید.

***

تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب شیطان این است که شما به فردی بی قرار، بی قانون یا خودخواه تبدیل شده اید، یا این که در زندگی تان از چیزی به شدت هراس دارید. همچنین، خواب شیطان ممکن است به این معنا باشد که دارید بیش از حد خوشگذرانی و ساده انگاری می کنید، و عاقبت دچار پریشانی و ناراحتی خواهید شد.

***

تعبیر خواب شبنم

تعبیر خواب شبنم این است که شما با راحتی بیشتری با مسائل زندگی تان برخورد خواهید کرد، یا احساس نشاط و آرامش خواهید داشت.

***

تعبیر خواب شیرجه / شیرجه زدن

تعبیر خواب شیرجه زدن این است که شما در زندگی خود به دنبال آزادی هستید یا این که سعی می کنید به عمق یک مطلب دست پیدا کنید. همچنین، شیرجه زدن در خواب ممکن است نشان دهنده نگرانی ها و دغدغه های شما باشد.

***

تعبیر خواب شیشه

خواب شیشه نماد موانع روحی است که شما یا یک فرد دیگر در اطراف خود ایجاد کرده اید.

نگاه کردن از پشت شیشه در خواب نشان می دهد شما دید روشن و خوبی از یک مسئله خاص دارید، یا این که دریافت کننده پیغام های معنوی هستید.

دیدن شیشه مه گرفته یا کدر در خواب نشانگر نیاز شما به داشتن استقلال و فضای خصوصی بیشتر در زندگی است. معنای دیگر این خواب این است که شما چیزی را در زندگی بیداری آن طور که واقعاً هست نمی بینید و فریب می خورید.

تعبیر خواب شکستن شیشه این است که شما موانعی در زندگی را از بین خواهید برد یا از برخی بندهای فکری و ذهنی که مانع از پیشرفت شما در زندگی می شوند نجات خواهید یافت.

تعبیر خواب شیشه شکسته ناخشنودی، رنجش، به سرانجام نرسیدن امیدها و انتظارات، یا مشکلات در زندگی و روابط است.

تعبیر خواب خوردن شیشه مشکل در برقراری روابط و بیان حرف ها، آشفتگی یا آسیب پذیری در بخشی از زندگی بیداری است.

***

تعبیر خواب شستن دست ها

تعبیر خواب شستن دست ها (۱) احساس گناه، (۲) احساس نگرانی درباره یک مسئله، یا (۳) فرار کردن از قبول مسئولیت است.

***

تعبیر خواب شوهر

خوابی که درباره شوهرتان می بینید معمولاً نشان دهنده رابطه شما دو نفر در زندگی بیداری و احساسات ناخودآگاهتان درباره او است که وقتی بیدار هستید خود را نشان نمی دهند.

اگر مجرد هستید و خواب شوهر دیدید، تعبیرش این است که نیاز دارید وارد یک رابطه پایدار و متعهدانه شوید.

اگر خواب دیدید شوهرتان دندان مصنوعی در دهان دارد یا دندان هایش ریخته است، تعبیرش معمولاً خوب نیست. این خواب نشان می دهد شوهرتان چیزی را از شما پنهان می کنید یا درباره یک مسئله خاص کاملاً صادق نیست.

اگر خواب دیدید شوهرتان را گم کرده اید و دنبالش می گردید، معنایش این است که احساس می کنید او شما را نادیده می گیرد، و شما از نظر جسمی یا عاطفی از او دور شده اید.

تعبیر خواب مرگ شوهر یا از دست دادن شوهر این است که خواب بیننده ترس ها و نگرانی های ابراز نشده ای درباره صداقت و ارزش ازدواج خود دارد.

***

تعبیر خواب شنا کردن

خواب شنا کردن نشان می دهد شما در زندگی به دنبال آزادی یا پشتیبانی می گردید.

شنا در زیر آب به این معناست که شما مشکلات و مسائلی دارید که هنوز با آن ها رو به رو نشده اید یا سعی می کنید ازآن ها طفره بروید.

غرق شدن در خواب نشانگر احساس تحت فشار و استرس شدید بودن در بخشی از زندگی است.

هرگونه کپی برداری از مطالب این مجموعه، شرعا و عرفا حرام و غیراخلاقی می باشد. تمام حقوق این مجموعه تعبیر خواب برای شگفتیها محفوظ است.

منبع: DreamDictionaryNow

ترجمه و گردآوری: شگفتیها

الفبایی,...
نویسنده : مهدی امینی بازدید : 45 تاريخ : جمعه 21 مهر 1396 ساعت: 2:23