خشک سالی اژدهای ترسناک ایران

ساخت وبلاگ

خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی اژدها استوره ای کمابیش مشترک میان همه ی مردمان دارای پیشینه ی استوره ای است. در این جستار گفتاری کوتاه درباره ی پیشینه ی استوره ای این جانور در میان ملت ها و مردمان باستانی به میان خواهد آمد و همچنین به استوره ی اژدها در فرهنگ ترسناک ایران» است که در رویه ی شاهنامه ی 380 چاپ شده است. لینک فروش اینترنتی شماره ی 380 امرداد: https://goo.gl/Rv2BWV لینک اشتراک ایمیلی امرداد: https://goo.gl/XqpSbS

...
نویسنده : مهدی امینی بازدید : 47 تاريخ : چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت: 16:02