ميکائيل

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

ميکائيل
اگر کسي ميکائيل را در خواب بيند چنانکه صورت اوست دليل کند که بر دشمنان ظفر يابد وبه همه مرادها برسد و اگر وي را به خلاف اين بيند دليل کند که اندوهي بدو رسد و اگر بيند که ميکائيل چيزي به او عطا کرد . از کسي بزرگوار چيزي به او رسد اگر بيند که ميکائيل شده بود يا گفتند تو ميکائيلي دليل کند که از او به مردمان خير و نعمت و بشارت رسد و نزد مردمان وي را جاه و قدرت عظيم بود

...
نویسنده : مهدی امینی بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 5 آذر 1397 ساعت: 21:11

close
تبلیغات در اینترنت