مويز

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مويز
ديدن مويز مال و نعمت است. ابراهيم كرماني گويد: اگر آب از مويز جدا كرد دليل كه مال حلال يابد. اگر عالمي آب از مويز خورد، دليل كه علمش زياده شود. اگر بازرگان ديد مال فراوان حاصل كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مويز به خواب بر چهاروجه است. اول: مال و نعمت. دوم: منفعت. سوم: عيش خوش.

...
نویسنده : مهدی امینی بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 5 آذر 1397 ساعت: 21:11

close
تبلیغات در اینترنت