تاريخ : جمعه 24 آذر 1391 | 12:32 | نویسنده : مهدی امینی
براي احضارجن كه البته كارسخت و ترسناك است من امتحان كرده ام و حالا يك سرباز محافظ جن دارم شما هم امتحان كنيد ابتدا به قران راباز كرده به سوره جن مراجعه مي كنيم و بعد همان ايه ي 23 رادريك مكان تاريك مي خوانيم و يك چادر سفيد روي خودمان مي اندازيم و يك جن وصدها جن ديگر كنار شماهستند وشمايكي ازانها را به عنوان سرباز براي خود انتخاب مي كنيد....


.: :.